Het is druk bij PostNL. Het kan zijn dat je pakketje langer onderweg is dan normaal.

Modelformulier voor herroeping


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-        Aan:           bagsforbikes.nl

                            Krijten 25

                            5403 PG  Uden

         E-mail:       info@bagsforbikes.nl

 

-        Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

         de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

         de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

         de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

         herroep/herroepen*

 

-        Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-        [Naam consumenten(en)]

 

-        [Adres consument(en)]

 

-        [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.